ויקי צבע

ת'

תשתיות

תשתית היא שלב ההכנה שיש לבצע לפני יישום צבע, ציפוי או טיח. לרוב שלב זה כולל ניקוי וחספוס של פני השטח ולאחר מכן צביעה ביסוד מקשר לפני יישום הצבע.

תפרי התפשטות

הוא תפר מתוכנן בין שני בניינים שבו יודעים שתהיה תנועה בין שני הבניינים ומתכננים מראש נקודת מגע של תפר בין שני הבניינים.