תווי תקן ותעודות

מפעל נירלט
אייקון תעשיה
הנהלת החברה מתחייבת לנקוט בקביעות ובאחריות בפעולות נחושות ומקצועיות לשמירה על בטיחות וגהות עובדיה, ציבור לקוחותיה והקהילות השוכנות בקרבה למפעליה. להקפיד על איכות מוצריה, לפעול לשמירת איכות הסביבה. לפתח, לקדם ולשמור על נכסי החברה השונים. לשם עמידה במחויבות זו המפעל שם לרגליו לפעול ולנקוט בנושאים הבאים: בטיחות ובריאות בעבודה, הגדלת שביעות רצון לקוחותיה, המשאב האנושי, תקנים ודרישות חוק, איכות סביבה ושיפור מתמיד.
אייקון תעשיה ירוקה
הנהלת החברה מחויבת לפיתוח בר קיימא. משמע מתן פתרונות איכותיים תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות וצמצום הפגיעה באיכות הסביבה. חברת נירלט מחויבת לעמידה בתקנים ודרישות החוק הרלוונטיות אליה. הנהלת החברה מתחייבת לעמוד בדרישות כל דין: תקנות תקנים, רשויות, צווים וכל דין אחר החלות על מגוון פעילותיה. בנושאים בהם לא קיימת דרישת חוק או רגולציה סדירה החברה קובעת כללים ונהלים מתאימים ומחמירים. הנהלת החברה מחויבת לפעול למניעת פגיעה בסביבה, לחברת נירלט תווי תקן, תעודות ISO ותווים ירוקים למגוון מוצריה.
אייקון אנרגיה ירוקה
קבוצת נירלט היא חברה מייסדת ומובילה במועצה לבנייה ירוקה. במפעל נירלט הוטמעו טכנולוגיות מתקדמות ושיטות עבודה חדשניות, מתוך התחשבות באדם ובאדמה. החברה שמה דגש על שיפור מתמיד בתחום הסביבתי ופועלת בשיתוף פעולה רציף מול המשרד לאיכות הסביבה, בכל הנושא של מניעת נזק לסביבה. במסגרת זו נוקט המפעל בהקטנת כמויות הטמנה של פחתי תהליך והגדלת מחזורים.
לצפיה במדיניות החברה לחצו כאן