ויקי צבע

טרפנטין'

טרפנטין

שמן נדיף המתקבל מזיקוק של שרף עצי אורן. בעבר היה מאוד נפוץ בשימוש כמדלל צבע, אך היום נפוץ יותר השימוש במדללים שמקורם בזיקוק נפט, ביניהם ‘טרפנטין מינראלי’.