ויקי צבע

ח'

חלודה

סוג של שיתוך (קורוזיה) שעובר ברזל בנוכחות מים וחמצן. החלודה נוצרת באיטיות ובהדרגה, אך השפעותיה חמורות: היא הופכת את הברזל לתחמוצת ברזל, חומר המתפורר בקלות ואינו משתווה לברזל הטהור בחוזקו. החלודה, לפיכך, גורמת להרס המשטח שהיא תוקפת, והיא מהווה מכשול רציני בבניה. כדי להתמודד עם החלודה יש לצפות את משטח הברזל בחומרים עמידים למים ולחמצן ובכך להגן עליו לאורך זמן, צביעה בצבע עמיד היא דרך אחת, גילוון (ראו ערך) הוא דרך נפוצה נוספת.

חומר ביטומני

חומר איטום שמקורו בנפט, המשמש למניעת חדירת מים. בצורתו כנוזל צמיגי החומר הביטומני מיושם על ידי צביעה במברשת או ברולר. יריעות ביטומניות מיושמות על ידי הדבקה על המשטח, למשל באיטום גג או קיר של מבנה.

חומר אלסטי (גמיש)

חומרים גמישים הם חומרים שאינם נסדקים ולכן משמשים לאיטום, לבידוד ולגישור. חומרים אלסטיים נפוצים הם סיליקון, משחה אקרילית. תכונתו הבסיסית של החומר האלסטי היא חזרה למצבו הקודם לאחר שהופסקה הפעלת אחד מהעומסים הבאים עליו: לחיצה , משיכה, וכפיפה, או שילובם.

חומרי איטום

חומרים המשמשים למניעת חדירה של נוזל או גז למקום מסוים. חומרי האיטום יוצרים שכבה אטומה ובלתי חדירה לנוזלים. שימוש נוסף בחומרי האיטום הוא לסתימת סדקים, חיבורים ותפרי התפשטות.