ויקי צבע

ד'

דילול צבע

הקטנת יחס החומר הפעיל בכלל החומר. לסוגי צבעים שונים משתמשים במדללים שונים. כך, למשל, טרפנטין מדלל צבעים על בסיס שמן ומים מדללים צבעים על בסיס מים. מטרת דילול הצבע הינה להקל על יישומו.

דבק

תערובת נוזלית או נוזלית למחצה, ממקור סינתטי או טבעי, שמטרתה לחבר או לאחות עצמים שונים. בין סוגי הדבקים השונים ניתן למנות דבקים אורגניים, דבקים סינתטיים, דבקי מגע, דבקים תרמופלסטיים (חמים), דבקים המתקשים בריאקציה כימית (כגון דבק אפוקסי), דבקים המתקשים בחשיפה לאור אולטרה סגול ואחרים.