ויקי צבע

גוון'

גוון

הינו כינוי לצבע קבוע או לטווח מצומצם של צבעים. הבחירה בגוון המתאים נעשית באמצעות מניפת גוונים בה מופיעים זה לצד זה גוונים דומים. בלשון המקצועית, גוון הוא כל צבע המתקבל מערבוב של צבעי יסוד.