ויקי צבע

אשפרה'

אשפרה

תהליך חיזוק, מבוצע ביציקות בטון, מוצרי חרס, מרצפות.