כיצד מחשבים כמה צבע צריך?

מנרלטים את הבית ולא יודעים כמה צבע אתם צריכים?

ניתן לחשב זאת באופן הבא:

  • מדדו את גודל הקירות – אורך ורוחב
  • חשבו את שטח החדר ב-מ”ר, באמצעות הכפלת אורך הקיר ברוחב. לדוגמה, אם האורך הוא 3 מטר ואילו הרוחב 4 מטר, שטח החדר הוא 4*3=12 מ”ר. אם יש בחדר מפתחים גדולים, כגון דלת או חלון, יש למדוד גם אותם, לחשב את השטח שלהם על פי הנוסחה לעיל, ולהחסיר משטח החדר
  • בדקו את כושר הכיסוי של האריזה, כלומר לכמה מ”ר מספיקה קופסת צבע אחת. על כל צבע שתקנו מסומן בחלקו הקדמי כושר הכיסוי.

וכעת ניגש לשלבים של תהליך הצביעה:

  • נרלטו שכבה ראשונה של הגוון הרצוי
  • המתינו שעתיים לייבוש
  • נרלטו שכבה שניה
חישוב כמות צבע
נירלוט נעים!