רו”ח חיים ברגפרוינד

מכהן החל משנת 2013 כסמנכ”ל הכספים ואחראי בין היתר על מחלקת כלכלה, גביה ומחשוב בחברת נירלט. לחיים ותק של 15 שנים בתחום ניהול הכספים בחברות מסחריות.
לחיים תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן ותואר ראשון במינהל עסקים וחשבונאות מהמסלול האקדמי של המכללה למינהל.

נירלוט נעים!