6

מנעו קילופי צבע

הסירו את המסקינטייפ מהקיר בזווית חדה ובכך תמנעו מקילופי צבע מיותרים.

נירלוט נעים!