צבעי המשולש

באקה אל גרביה באקה אל גרביה 046382813

נירלוט נעים!