לוי לייכנר חשמל לתעש.בעמ

פתח תקווה גזית 11 039342629

נירלוט נעים!