חלי דוד עב.עפר ופתוח בעמ

קרית אתא התעשייה 048409589

נירלוט נעים!