הלביץ ברוך – חדרה

טלפון: 04-6322267 כתובת: קומבה 22א’ חדרה

נירלוט נעים!