הכוכב לגבס ולבנין

כתובת: שכונת ספאפרה ‏20‏/‏74003‏ טלפון: 04-6460246  

נירלוט נעים!