בן ישי – קריית מלאכי

טלפון: 08-8580443 כתובת: תנובה מרכז מסחרי קרית מלאכי

נירלוט נעים!