בורג המפרץ בעמ

חיפה חלוצי התעשייה 3 048817000

נירלוט נעים!