אחים אבו אלעבאס

כפר קאסם כפר קאסם 6021 ת.ד. 039094100

נירלוט נעים!