ויקי צבע

טיט'

טיט

חומר בניה שהוא תערובת ביחסים שונים של מלט, חול, מים ותוספים