ויקי צבע

חלודה'

חלודה

סוג של שיתוך (קורוזיה) שעובר ברזל בנוכחות מים וחמצן. החלודה נוצרת באיטיות ובהדרגה, אך השפעותיה חמורות: היא הופכת את הברזל לתחמוצת ברזל, חומר המתפורר בקלות ואינו משתווה לברזל הטהור בחוזקו. החלודה, לפיכך, גורמת להרס המשטח שהיא תוקפת, והיא מהווה מכשול רציני בבניה. כדי להתמודד עם החלודה יש לצפות את משטח הברזל בחומרים עמידים למים ולחמצן ובכך להגן עליו לאורך זמן, צביעה בצבע עמיד היא דרך אחת, גילוון (ראו ערך) הוא דרך נפוצה נוספת.