סוואנה אפריקאית

סוואנה אפריקאית
IS 0355IS 0308IS 0494