פוליאסטר מגורען 7126 אפור גרפית

גוון יפה שמצאתי באתר נירלט